Een selectie van publicaties binnen mijn vakgebied die ik alleen of samen met anderen geschreven heb:

Stromingen (23) nr. 3: “Oriënterende verziltingsberekeningen Fryslân”, september 2017, samen met Ruben Caljé en Johan Medenblik.
Stromingen (20) nr. 2: "MODFLOW-optimalisatie met OpenDA". juni 2014, samen met Nils van Velzen.
H2O, (45) nr. 25/26: “Modelsamenwerking te water”, december 2012, samen met John Smits en Rob Merkelbach.
H2O, (43) nr. 12: “Eerste resultaten proef met winning en behandeling brak grondwater”, juni 2010, samen met Martijn Groenendijk, Stephan van de Wetering en Jan Eerhart.
H2O, (41) nr. 25/26:} “Kaderrichtlijn Water: is de som van goede ideeën een goed geheel?”, december 2008, samen met Sandra Verheijden.
H2O, (41) nr. 11: “Vertroebeling verdrogingsdiscussie”, mei 2008.
 Stromingen (13) nr. 3: “Het uitwerken van een pompproef die nooit is uitgevoerd”, september 2007.
H2O, (39) nr. 21: “Waterbeheerders en simulatiemodellen: Quo vadis?”, november 2006, samen met Gé van de Eertwegh.
Stromingen (9) nr. 3: “Water- en milieuwetgeving moet integraal”, september 2003, samen met Hannah Ietswaart.
H2O, (36) nr. 5: “Bodem- en grondwaterkwaliteit in Drenthe: de meerwaarde van een integrale interpretatie”, maart 2003, samen met Paul Baggelaar en Anton Dries.
NHV-Special 4: “Hoezo... vooruitgang? ”, bijdrage aan de bundel “Moderne modelkalibratie in de praktijk”, alsmede de redactie van de hele bundel, 2002.
Stromingen (7) nr. 1: “De potentie van MATLAB als standaard; een inventarisatie”, maart 2001.
Volkskrant: rubriek Forum, “Waterbeheer geen zaak van boer”, 11 november 1998.
Stromingen (3) nr. 1: “Grondwaterchemie en mest, kan het niet wat simpeler?”, maart 1997.
Stromingen (2) nr. 2: “De eerste stappen in de vierde dimensie”, juni 1996.
H2O, (29) nr. 11: “Overbemesting en drinkwater: geen nitraatprobleem”, mei 1996, samen met C.A. van Bennekom en J.G.H. Philips.
Stromingen (2) nr. 1: “Dispersie bestaat niet”, maart 1996.
H2O, (25) nr. 21: “Berging van drinkwaterslib vraagt om organisatie”, oktober 1992, samen met J. Rijnhart.
Land + Water Milieutechniek, (32) nr. 4: “Stroom in de bodem kan leiden tot milieuprobleem”, april 1992, samen met H. van Bruchem.
H2O, (23) nr. 7: “Voorspelling van nitraat- en sulfaatconcentraties op pompstation Vierlingsbeek”, maart 1990.
Journal of Water Supply Aqua, Vol 38: “Some new developments in hydrological modelling”, juni 1989, samen met C. Maas.
H2O, (20) nr. 14: “Een methode voor de bepaling van de nitraatconcentratie in het opgepompte water bij diverse bemestingsscenario’s”, juli 1987.